Σχολή Σταύρος Κουγιουμτζής

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
Free

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

    Βυζαντινή μουσική είναι η μουσική της Ορθόδοξης Ελληνικής Εκκλησίας. Όλοι οι ύμνοι της Εκκλησίας βασίζονται και στηρίζονται στην Βυζαντινή μουσική. Οι ρίζες της Βυζαντινής μουσικής βρίσκονται στους Αρχαίους Έλληνες, αλλά άνθισε στο Βυζάντιο και κυρίως στην Κωνσταντινούπολη. Γύρω στα τέλη του 7ου αιώνα η Βυζαντινή μουσική άκμασε με τον Ρωμανό τον Μελωδό. Στην περίοδο των Βυζαντινών χρόνων υπήρξαν σπουδαίοι και αξιόλογοι υμνογράφοι της Βυζαντινής μουσικής.

    Η «επίσημη» (βάσει του Υπουργείου Πολιτισμού) διάρκεια σπουδών στην Βυζαντινή μουσική είναι 5 έτη από την έναρξης της ορισθείσας από το υπουργείο, διδακτέας ύλης.

Η ιδιαιτερότητα στο μάθημα αυτό για τους υποψήφιους, είναι ότι για να διεκδικήσουν τον τίτλο σπουδών (πτυχίο ή δίπλωμα) πρέπει να έχουν απολυτήριο Λυκείου.

Παράλληλα ο σπουδαστής υποχρεούται να παρακολουθήσει τα εξής μαθήματα:

  1. Θεωρία Μουσικής.
  2. Solfège.
  3. Τυπικόν.
  4. Ιστορία Εκκλησιαστικής Μουσικής.
  5. Υμνολογία.
  6. Μετρική. Λειτουργική. 

    Τα ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ γίνονται 1 φορά την εβδομάδα ατομικά. Η σχολική χρονιά διαρκεί εννέα (10) μήνες από τον Σεπτέμβριο ως τον Ιούνιο.

Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται δωρεάν:

  • Συμμετοχή στο τμήμα Θεωρίας. 1 φορά την εβδομάδα 45'.
  • Συμμετοχή στην χορωδία. 1 φορά την εβδομάδα 45'.

 

 

Γνωρίστε τον Δάσκαλό μας

Σωτήρης Δεσπότης

Σωτήρης Δεσπότης

Καθηγτής Σύνθεσης, Καθηγητής Βυζαντινής Μουσικής, Καθηγητής Ανώτερων Θεωρητηκών
Image
Copyright © 2021 Tanidis | IT Educational & Corporate IT Solutions

Search