>

Σχολή Σταύρος Κουγιουμτζής

Τμήμα Βυζαντινής Μουσικής

Τμήμα Βυζαντινής Μουσικής

Βυζαντινή Μουσική

    Βυζαντινή μουσική είναι η μουσική της Ορθόδοξης Ελληνικής Εκκλησίας. Όλοι οι ύμνοι της Εκκλησίας βασίζονται και στηρίζονται στην Βυζαντινή μουσική. Οι ρίζες της Βυζαντινής μουσικής βρίσκονται στους Αρχαίους Έλληνες, αλλά άνθισε στο Βυζάντιο και κυρίως στην Κωνσταντινούπολη. Γύρω στα τέλη του 7ου αιώνα η Βυζαντινή μουσική άκμασε με τον Ρωμανό τον Μελωδό. Στην περίοδο των Βυζαντινών χρόνων υπήρξαν σπουδαίοι και αξιόλογοι υμνογράφοι της Βυζαντινής μουσικής.

    Η «επίσημη» (βάσει του Υπουργείου Πολιτισμού) διάρκεια σπουδών στην Βυζαντινή μουσική είναι 5 έτη από την έναρξης της ορισθείσας από το υπουργείο, διδακτέας ύλης.

Η ιδιαιτερότητα στο μάθημα αυτό για τους υποψήφιους, είναι ότι για να διεκδικήσουν τον τίτλο σπουδών (πτυχίο ή δίπλωμα) πρέπει να έχουν απολυτήριο Λυκείου.

Παράλληλα ο σπουδαστής υποχρεούται να παρακολουθήσει τα εξής μαθήματα:

  1. Θεωρία Μουσικής.
  2. Solfège.
  3. Τυπικόν.
  4. Ιστορία Εκκλησιαστικής Μουσικής.
  5. Υμνολογία.
  6. Μετρική. Λειτουργική. 

    Το μάθημα είναι ατομικό σαραντάλεπτο (40') και γίνεται 1 φορά την εβδομάδα. Η σχολική χρονιά διαρκεί εννέα (9) μήνες από τον Σεπτέμβριο ως τον Μάιο.

Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται δωρεάν:

  • Συμμετοχή στο τμήμα Θεωρίας. 1 φορά την εβδομάδα 45'.
  • Συμμετοχή στην χορωδία. 1 φορά την εβδομάδα 45'.

 

course-byzantine3
Τμήμα Βυζαντινής Μουσικής
82,00 €

Χρέωση ανά μήνα

Please select a variant above.

Γνωρίστε τον Δάσκαλό μας

Ραφαήλ Ασδρές

Ραφαήλ Ασδρές

Καθηγητής Βυζαντινής Μουσικής, Ψάλτης
Image
Copyright © 2021 Tanidis | IT Educational & Corporate IT Solutions

Search