>

Πρότυπη Σχολή Εναλλακτικής Εκπαίδευσης

Τμήμα Θεατρικού Παιχνιδιού

Τμήμα Θεατρικού Παιχνιδιού

 • 00:00:00

Εργαστήρι Θεατρικού Παιχνιδιού

    Το Θεατρικό Παιχνίδι είναι μια ευχάριστη και εκπαιδευτική δραστηριότητα για παιδιά από 3 ετών και πάνω. Στηρίζεται τόσο στο Θέατρο όσο και στο Παιχνίδι και στη Μουσική, ένα μέσο οικείο στα παιδιά από την έμφυτη ανάγκη τους για μίμηση, κίνηση και έκφραση.

 • Οι θεατρικές δραστηριότητες προσφέρουν στα παιδιά σημαντικές εμπειρίες ως προς την ανάπτυξη: των αισθήσεων (απτικές , οπτικές, ακουστικές, γλωσσικές), του συγχρονισμού και της μνήμης. Υποκινούν και αναπτύσσουν την αντιληπτική ικανότητα μέσα από την παρατήρηση, την εξερεύνηση, την εξοικείωση.
 • Το παιδί παίζει, μαθαίνει εκφράζεται εφευρίσκει, διαπραγματεύεται, δημιουργεί.
 • Το παιδί μαθαίνει να δημιουργεί σε συνεργασία με τα άλλα παιδιά να μοιράζεται μαζί τους την ευθύνη και τη χαρά της συνεργασίας να παίρνει πρωτοβουλίες να αναγνωρίζει τι θέλει, με βάση τις εμπειρίες και τις εκτιμήσεις του, να αποδέχεται, να σκέφτεται και να αποφασίζει.
 • Μαθαίνει να αισθάνεται, να παρατηρεί, να αποτιμά, να κατανοεί και να αποδίδει με το δικό του τρόπο τα πράγματα.
 • Οικοδομεί την αυτοεκτίμηση και την αυτοπειθαρχία, που αποτελεί όχημα για την αυτογνωσία και έτσι αναπτύσσει μια ολοκληρωμένη προσωπικότητα με δημιουργική σκέψη και δράση, με φαντασία, ευαισθησία, εφευρετικότητα.

    Το Θεατρικό Παιχνίδι είναι μια ευχάριστη και εκπαιδευτική δραστηριότητα για παιδιά από 3 ετών και πάνω. Στηρίζεται τόσο στο Θέατρο όσο και στο Παιχνίδι και στη Μουσική, ένα μέσο οικείο στα παιδιά από την έμφυτη ανάγκη τους για μίμηση, κίνηση και έκφραση.

 • Οι θεατρικές δραστηριότητες προσφέρουν στα παιδιά σημαντικές εμπειρίες ως προς την ανάπτυξη: των αισθήσεων (απτικές , οπτικές, ακουστικές, γλωσσικές), του συγχρονισμού και της μνήμης. Υποκινούν και αναπτύσσουν την αντιληπτική ικανότητα μέσα από την παρατήρηση, την εξερεύνηση, την εξοικείωση.
 • Το παιδί παίζει, μαθαίνει εκφράζεται εφευρίσκει, διαπραγματεύεται, δημιουργεί.
 • Το παιδί μαθαίνει να δημιουργεί σε συνεργασία με τα άλλα παιδιά να μοιράζεται μαζί τους την ευθύνη και τη χαρά της συνεργασίας να παίρνει πρωτοβουλίες να αναγνωρίζει τι θέλει, με βάση τις εμπειρίες και τις εκτιμήσεις του, να αποδέχεται, να σκέφτεται και να αποφασίζει.
 • Μαθαίνει να αισθάνεται, να παρατηρεί, να αποτιμά, να κατανοεί και να αποδίδει με το δικό του τρόπο τα πράγματα.
 • Οικοδομεί την αυτοεκτίμηση και την αυτοπειθαρχία, που αποτελεί όχημα για την αυτογνωσία και έτσι αναπτύσσει μια ολοκληρωμένη προσωπικότητα με δημιουργική σκέψη και δράση, με φαντασία, ευαισθησία, εφευρετικότητα.
course-kids-theater-2
Τμήμα Θεατρικού Παιχνιδιού
55,00 €

Χρέωση ανά μήνα.

Please select a variant above.

Σχετικά μαθήματα

Τμήμα Θεατρικού Παιχνιδιού

Πρότυπη Σχολή Εναλλακτικής Εκπαίδευσης

ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΡΟΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ

Πρότυπη Σχολή Εναλλακτικής Εκπαίδευσης
Image
Copyright © 2021 Tanidis | IT Educational & Corporate IT Solutions

Search