>

Πρότυπη Σχολή Εναλλακτικής Εκπαίδευσης

Τμήμα προετοιμασίας Α.Ε.Ι. - Τ.Ε.Ι.
Free

Τμήμα προετοιμασίας Α.Ε.Ι. - Τ.Ε.Ι.

  • 00:00:00
  • 1 Μάθημα(τα)

Προετοιμασία Α.Ε.Ι. - Τ.Ε.Ι.


    Στο τμήμα προετοιμασίας για εισαγωγή στα ΑΕΙ, στον τομέα της μουσικής γίνεται μια συστηματική και ολοκληρωμένη δουλειά ώστε οι υποψήφιοι να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, τις εξετάσεις των δύο (2) ειδικών μαθημάτων που απαιτούνται. Για να γίνει δεκτός κάποιος στα τμήματα μουσικής του ΑΕΙ απαιτείται να βαθμολογηθεί τουλάχιστον με τη βάση του δέκα (10) και στα δύο ειδικά μαθήματα που εξετάζονται.  Συγκεκριμένα για το μάθημα της αρμονίας, γίνεται διδασκαλία σε όλα τα βασικά κεφάλαια της ύλης της, με παράλληλη λύση των αντίστοιχων θεμάτων, ενώ στο Β΄ εξάμηνο λύνονται υποδειγματικά και εξηγούνται με λεπτομέρειες όλα τα θέματα των προηγούμενων ετών. Για το μάθημα της μουσικής ακρόασης – ορθογραφίας (dictee) γίνεται συστηματική προσπάθεια εξοικείωσης με όλα τα αντικείμενα ακρόασης (διαστήματα – συγχορδίες – αρμονικές διαδοχές – ρυθμικά σχήματα – διόρθωση μελωδίας) με βάση τα θέματα.

 
Image
Copyright © 2021 Tanidis | IT Educational & Corporate IT Solutions

Search