>

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

Οι άνθρωποι μας αποτελούν το μεγαλύτερο μας πλεονέκτημα

Αναστασία Κωνσταντινίδου

Αναστασία Κωνσταντινίδου

Σύντομη περιγραφή

  • Εμπειρία: Διδασκαλία Κλασικής Κιθάρας
  • Μαθήματα: 1
  • Ακόλουθοι: 0
  • Website: http://www.example.com

Βιογραφικό

Καθηγήτρια Κλασικής Κιθάρας

Επικοινωνήστε με: Αναστασία Κωνσταντινίδου

Παρακαλώ δώστε τις παρακάτω πληροφορίες

Contact

Image
Copyright © 2021 Tanidis | IT Educational & Corporate IT Solutions

Search