ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Οικονομικά Προγράμματα για τους νέους εγγραφέντες.

Έκπτωση διδάκτρων 5%, έχετε όσοι εγγράψετε άλλο μέλος της οικογένειας ή συγγενικό ή φιλικό πρόσωπο (η έκπτωση ισχύει για κάθε εγγραφέντα).

Δωρεάν δίδακτρα εξασφαλίζετε όσοι γονείς αρχίσετε την εκμάθηση του οργάνου μαζί με το αρχάριο παιδί σας (για συγκεκριμένα όργανα και συγκεκριμένους δασκάλους).

Δωρεάν παροχή συγκεκριμένων μουσικών οργάνων για 1 χρόνο σε αρχάριους σπουδαστές ή εξασφαλισμένη έκπτωση στην αγορά καινούριου μουσικού οργάνου και πρόσβαση σε συμφέρουσες λύσεις.

Χαμηλότερα Δίδακτρα 20% εξασφαλίζουμε με ειδική διδασκαλία 2 ατόμων για αρχάριους σπουδαστές (κάθε ηλικίας).

Χαμηλά δίδακτρα για διδασκαλία σε Μουσικά Σύνολα Σύγχρονης Μουσικής.

Συμβολικό ποσό διδάκτρων στα τμήματα Μουσικοκινητικής Αγωγής για παιδιά από 2,5 έως 6 χρονών και στα τμήματα του Θεατρικού Εργαστηρίου.

Χαμηλά δίδακτρα στα τμήματα Μουσικής Προπαιδείας για παιδιά Α΄ και Β΄ δημοτικού με δικαίωμα Δωρεάν συμμετοχής στο Θεατρικό Εργαστήρι.

Δωρεάν συμμετοχή για τους σπουδαστές μουσικής εκτός Ωδείου στην ορχήστρα και στα μουσικά σύνολα του Ωδείου.

Παραχώρηση αιθουσών κατόπιν συνεννόησης με την γραμματεία για τη μελέτη οργάνων όπως το πιάνο.

Image
Copyright © 2021 Tanidis | IT Educational & Corporate IT Solutions

Search