>

Αναγνωρισμένες σπουδές οργάνων

Μάθημα

Διάρκεια

Χρέωση

Παρατηρήσεις

1η Προκ/κή

30' 

82€ /μήνα

 

1η Προκ/κή

40' 

92€ /μήνα

 

2η Προκ/κή

40' 

98€ /μήνα

 

1η Κατωτέρα

40' 

106€ /μήνα

 

2η Κατωτέρα

60' 

116€ /μήνα

 

3η Κατωτέρα

60' 

116€ /μήνα

 

1η Μέση

60' 

139€ /μήνα

 

2η Μέση 

60' 

157€ /μήνα

 

3η Μέση

60' 

159€ /μήνα

 

1η Ανωτέρα

60' 

164€ /μήνα

 

1η Ανωτέρα

90' 

183€ /μήνα

 

2η Ανωτέρα

90' 

195€ /μήνα

 
       

Συνοδεία Πιάνου

40' 

25€ /μάθημα 

 

Υποχ. Πιάνο

30' 

47€/μήνα 

 

Μουσική Δωματίου

30'

42€/μήνα 

 

Υπ. Αρμονίας

45' 

15€/μήνα 

 
       

Ειδικό Αρμονίας 1ο

 

99€ /μήνα

 

Ειδικό Αρμονίας 2ο

 

118€ /μήνα

 

Ειδικό Αρμονίας 3ο

 

119€/μήνα 

 
       

Αντίστιξη 1ο

 

 121€/μήνα

 

Αντίστιξη 2ο 

'

129€/μήνα

 
       

Φούγκα 1ο

 

126€/μήνα

 

Φούγκα 2ο

 

136€/μήνα

 
       

Σύνθεση

 

147€/μήνα

 

 

Μουσικοκινητική και Προπαιδεία

Μάθημα

Ηλικία

Χρέωση

Παρατηρήσεις

Μωρά

1-2

40€/μήνα

 

Junior

3

40€/μήνα

 

Προνηπίων

Προνήπια

40€/μήνα

 

Νηπίων

Νήπια 

40€/μήνα

 

1ης Δημοτικού

1η Δημοτικού

55€/μήνα

 

2ας Δημοτικού

2α Δημοτικού

60€/μήνα

 

Ομαδικά τμήματα οργάνων

Μάθημα

Διάρκεια

Χρέωση

Παρατηρήσεις

1ο επίπεδο

60'

55€ /μήνα

 

2ο επίπεδο

60'

65€ /μήνα

 

3ο επιπεδο

60' 

85€ /μήνα

 
       
Image
Copyright © 2021 Tanidis | IT Educational & Corporate IT Solutions

Search