>

Δράσεις Και Δραστηριότητες

Παρακάτω θα βρείτε σειρά ανακοινώσεων, καλεσμάτων και εκδηλώσεων-συναυλιών του Ωδείου μας

Μουσική Εκπαίδευση και Αισθητική Αγωγή

   Η λέξη «αισθητική» εμπλέκεται στην καθημερινότητα και φέρει την σφραγίδα της επιδοκιμασίας. Στην εκπαίδευση όμως χρησιμοποιείται με μία πιο ευρεία έννοια για να περιγράψει λειτουργικούς τρόπους διανόησης.

   Η αισθητική εκπαίδευση σχετίζεται με την μουσική και υποστηρίζεται ότι παρέχει ξεκάθαρο τρόπο σκέψης και άσκηση της διανόησης. Μέσα στο χώρο του Ωδείου εμπεριέχεται σε μαθήματα όπως η Ορχήστρα, η Αρμονία, τα Σύνολα, η Θεωρία, η Χορωδία αλλά και οτιδήποτε συνδέεται με τη δημιουργικότητα και την «έκθεση».

   Εμπεριέχοντας έννοιες όπως ‘’κομψό’’, ‘’ωραίο’, ’‘’ευγενικό’’, αφορά κάθε τομέα της ανθρώπινης δραστηριότητας. Η καλλιέργεια αισθητικής γνώσης είναι εκπαιδευτικός σκοπός που προσδιορίζει με επάρκεια σε χρόνο διδασκαλίας την εμπλοκή της σε όλα σχεδόν τα μαθήματα, σύμφωνα με το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών.
Η αισθητική εκπαίδευση στη μουσική συμπεριλαμβάνει θέματα όπως: η σημασία της Μουσικής, οι καλλιτεχνικές αξίες, η σημασία της μουσικής στην κοινωνία και στη φύση των καλλιτεχνικών εκτιμήσεων. Σύμφωνα με τα παραπάνω , η αισθητική εκπαίδευση συστήνει πολλά μαθήματα σε ομαδικό επίπεδο, τα οποία προσφέρονται στους σπουδαστές.

   Η ευρεία παραδοχή της αισθητικής εκφράστηκε σε κείμενα που επηρέασαν τον Αμερικανό φιλόσοφο και παιδαγωγό John Dewey (1916, 1934). Κεντρικό σημείο στη φιλοσοφία του Dewey σχετικά με την Τέχνη είναι η βιωματική εμπειρία, η οποία όπως υποστηρίζει ενυπάρχει σε όλες τις ανθρώπινες δραστηριότητες.
Στην καθημερινότητα, η εμπειρία διέπεται από αρχές, τέλη, παρεμβολές, ενοχλήσεις. Το χαρακτηριστικό της όμως είναι η αίσθηση της πληρότητας ή της κατάκτησης. Μια διαδικασία εμπειρίας προσφέρει ποιότητα και ολοκλήρωση σε όλες τις πλευρές της ζωής. Για τον Dewey η εμπειρία μετατρέπεται σε τεχνικό όρο καθώς μπορεί να ερμηνευτεί βάση πράξεων που δημιουργούν έννοιες πληρότητας Όλες οι πραγματικές εμπειρίες έχουν αισθητική ποιότητα ενώ στην πραγματικότητα η εμπειρία είναι αισθητική.

   Ο Βρετανός φιλόσοφος Louis Arnaud Reid (1986) υιοθέτησε τη θέση του Dewey σε θέματα αισθητικής εκπαίδευσης και αισθητικής γενικότερα όταν αναφέρεται στην απορροφημένη προσοχή κατά τη διαδικασία μάθησης.

   Ο ρόλος των διδασκόντων είναι να διεγείρουν και να ενθαρρύνουν το βαθύ ενδιαφέρον των παιδιών, ώστε να μπορούν να εκτιμήσουν εποικοδομητικά την εκπαιδευτική διαδικασία που συμπεριλαμβάνει την προσωπική τους μελέτη και κατανόηση.

   Η διαδικασία του νέου μας προγράμματος αποσκοπεί απόκτηση των δεξιοτήτων και της γνώσης, κατά την οποία θα πρέπει να ασκείται το ενδιαφέρον, η απορία και η αίσθηση της δημιουργίας.


Το κείμενο μας βασίστηκε στο κείμενο της Μαρίας Αργυρίου

"Μουσική Εκπαίδευση και Αισθητική Αγωγή: Ζητήματα Εκπαιδευτικής Πολιτικής Μέσα από την Παιδαγωγική Αλληλεπίδρασή του"

Image
Copyright © 2021 Tanidis | IT Educational & Corporate IT Solutions

Search