Δράσεις Και Δραστηριότητες

Παρακάτω θα βρείτε σειρά ανακοινώσεων, καλεσμάτων και εκδηλώσεων-συναυλιών του Ωδείου μας

Σε τι βοηθάει τα παιδιά η μουσικοκινητική αγωγή;

    Η μουσικοκινητική αγωγή αντιμετωπίζει τον άνθρωπο ως ολότητα σωματική, ψυχική και πνευματική. Γι’αυτό και μπορεί να συμβάλει στη γενική παιδεία και να δημιουργήσει ολοκληρωμένους ανθρώπους με κρίση, δημιουργικότητα, φαντασία και αισθητική ευαισθησία.

    Τα παιδιά αποκτούν τις πρώτες γνώσεις και δεξιότητες σχετικά με την μουσική και καλλιεργούν την κινητικότητα και την εκφραστικότητα. Επιπλέον αναπτύσσει τον αυτοέλεγχο σε κάθε παιδί και την ομαλή κοινωνικοποίησή του μέσω της συνεργασίας της ομάδας αλλά και την εύρεση τρόπων αυτοσυγκράτησης και επίλυσης προσωπικών προβλημάτων και ζητημάτων στην μετέπειτα ζωή του.

Image
Copyright © 2021 Tanidis | IT Educational & Corporate IT Solutions

Search