Δράσεις Και Δραστηριότητες

Παρακάτω θα βρείτε σειρά ανακοινώσεων, καλεσμάτων και εκδηλώσεων-συναυλιών του Ωδείου μας

Ομαδικά Μαθήματα

    Εδώ και πολλά χρόνια πρωτοπορειακά το Ωδείο μας έχει καθιερώσει τα ομαδικά μαθήματα οργάνου περίπου μια φορά το δίμηνο ως επικουρικά στο κανονικό πρόγραμμα των ατομικών μα- θημάτων.

    Η δύναμη του ομαδικού μαθήματος βασίζεται τόσο στην πολυπληθή παρουσία των ενεργών σπουδαστών, όσο και στην διαφορετικότητα των επιπέδων σπουδής (τάξεων) του εκάστοτε σπο- υδαστή.

    Παράμετροι που συμβάλλουν βασικά στην κοινωνικοποίηση της στενής μουσικής κοινότητας κάθε τάξης, με φυσικά επακόλουθα:

  •     Την καταπολέμηση του «τρακ» δεδομένου του γεγονότος της έκθεσης του μουσικού που καλεί- ται να ερμηνεύσει το έργο που μελετά τη δεδομένη χρονική στιγμή, παρουσία όλων των σπου- δαστών.
  •     Την ευγενή άμιλλα που γεννιέται στο άκουσμα κάθε ερμηνείας, με σκέψεις, αναζητήσεις και διάθεση γόνιμης κριτικής σε προσωπικό επίπεδο για κάθε μουσικό.
  •     Την γνωριμία με ένα ευρύτερο ρεπερτόριο που επιτρέπει αναλύσεις, ιστορικές αναφορές με ανοιχτή συζήτηση ανεξαρτήτως ηλικίας (γεγονός που ευνοεί αφενός τις νεαρές ηλικίες να διευρύνουν τις μουσικές τους γνώσεις με άμεση πρακτική εφαρμογή, αφετέρου τις μεγαλύτερες ηλικίες να αναπτύξουν σκέψεις και απόψεις ερμηνείας για κάθε μουσικό κείμενο.

    Μια πολύτιμη εμπειρία που διασφαλίζει ικανή αντιμετώπιση για μια πιθανή μελλοντική επαγγελματική πορεία σε φορείς της μουσικής εκπαίδευσης.

Image
Copyright © 2021 Tanidis | IT Educational & Corporate IT Solutions

Search