Δράσεις Και Δραστηριότητες

Παρακάτω θα βρείτε σειρά ανακοινώσεων, καλεσμάτων και εκδηλώσεων-συναυλιών του Ωδείου μας

Επαίδευση στο Ωδείο

Όροι και προυποθέσεις για την ασφάλεια των μαθητών

    Σας ενημερώνουμε ότι για την ασφάλεια των ανήλικων παιδιών σας θα πρέπει να γνωρίζεται ότι:

  • Παραδίδετε τα παιδιά σας στον διδάσκοντα κατά την έναρξη του μαθήματος.
  • Παραλαμβάνεται τα παιδιά σας κατά τη λήξη του μαθήματος από τον διδάσκοντα.
  • Ο διδάσκων έχει την ευθύνη των μικρών μαθητών μόνο κατά την ώρα του μαθήματος.
  • Εάν πρόκειται να καθυστερήσετε στην παραλαβή κάποιου μαθητή να ενημερώνετε την γραμματεία του Ωδείου για την καθυστέρηση σας.
  • Εάν πρόκειται να παραλάβει κάποιος άλλος το παιδί σας να ενημερώνετε τον διδάσκοντα και την γραμματεία.
  • Το Ωδείο μας εδώ και 35 χρόνια παρέχει υπηρεσίες μουσικής εκπαίδευσης με κατάλληλο εξοπλισμό, σε προστατευμένο περιβάλλον και με επιλεγμένο και άρτια καταρτισμένο προσωπικό. Δεν παρέχει υπηρεσίες φύλαξης παιδιών οι οποίες είναι αντικείμενο άλλου τύπου εκπαιδευτηρίων ή φορέων με ανάλογες υποδομές και προσωπικό.

    Γι’ αυτό λοιπόν θα πρέπει:

  • Να είστε στον χώρο της υποδοχής πέντε λεπτά πριν την έναρξη του μαθήματος.
  • Να είστε στον χώρο της υποδοχής πέντε λεπτά πριν το τέλος του μαθήματος.
  • Εάν πρόκειται να καθυστερήσετε θα πρέπει να τηλεφωνείτε στην γραμματεία του Ωδείου.
  • Να προσκομίσετε την παρούσα υπεύθυνη δήλωση συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη.
Image
Copyright © 2021 Tanidis | IT Educational & Corporate IT Solutions

Search